Hvad søger du?

Status & Proces
Status

Status

Folketinget har besluttet, at man vil gennemføre en strategisk miljøvurdering af den overordnede byudvikling af Nordøstamager i sammenhæng med den ønskede trafikbetjening.

I forlængelse af anlægsloven for den ny halvø Lynetteholm, har Folketinget besluttet, at der gennemføres en strategisk miljøvurdering (SMV) af den overordnede byudvikling af Lynetteholm og øvrige arealer på Nordøstamager set i sammenhæng med den ønskede infrastruktur i form af cykel-, vej- og metroforbindelse til området.

 

SMV’en forventes afsluttet i 2022, hvorefter man gennemfører en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af en Østlig Ringvej. 

Læs mere på Transportministeriets hjemmeside.