Hvad søger du?

Ledelsesgruppen i A/S Øresund (Havnetunnelen)

Christina Berlin Hovmand - Direktør, Miljø & Myndighed

Christina Berlin Hovmand har i 15 år beskæftiget sig indgående med planloven, miljølovgivningen og planlægning af infrastrukturprojekter. Erfaringerne er blandt andet opbygget gennem ansættelser som kontorchef med ansvar for Planlovsområdet i Erhvervsstyrelsen, kontorchef for Tværgående Planlægning i Naturstyrelsen samt lederstillinger i Byplanlægningsafdelingen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Og senest gennem stillingen som vicedirektør i Myndigheds- og Miljøafdelingen i Femern A/S. Christina er uddannet økonom (cand. polit) fra Københavns Universitet. 

Claus Dynesen - Direktør, Miljø & Myndighed

Claus Dynesen er en af Danmarks mest erfarne miljø- og myndighedschefer med mere end 30 års erfaring med planlægning, myndighedsgodkendelse og anlæg af nogle af de største infrastrukturprojekter, der har været med til at forme Danmark. Han har således været med fra start på Storebæltsbroen, Øresundsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen, hvor han blandt andet har fungeret som Projektchef og Projektdirektør. Han er en af ophavsmændene til Amager Strandpark, der blev anlagt som led i Øresundsprojektet. Claus er uddannet cand.phil i samfundsfag og international politik.

Anders Heine Jensen - Udviklingsdirektør

Anders Heine Jensen er civilingeniør fra DTU med en supplerende HD-uddannelse fra CBS og over 30 års erfaring inden for energi- og anlægssektoren. Han har bestridt en række ledende job og bestyrelsesposter herunder 12 års erfaring som adm. direktør i energikoncernen BWSC A/S og entreprenørvirksomheden MT Højgaard. Derudover har han arbejdet som Senior Director i DONG (nu Ørsted), været bestyrelsesformand for entreprenørkoncernen Monberg & Thorsen A/S, medlem af bestyrelsen i Haldor Topsøe og siddet i hovedbestyrelsen i DI. Han har ligeledes erfaring fra en af verdens største ingeniørvirksomheder, ABB, og Maersk Oil i Houston i USA.

Susanne Isaksen - Strategichef

Susanne Isaksen har i over 20 år beskæftiget sig med både planlægning, analyser og drift på centrale dele af transportområdet. Som kontorchef i Transportministeriet var hun blandt andet ansvarlig for ministeriets arbejde på EU-, luftfart- og havneområdet. Susanne har derudover erfaring som International direktør i flyvesikringstjenesten Naviair og vicedirektør i Danske Havne, hvor klimaindsats og bæredygtighed var blandt ansvarsområderne. Karrieren omfatter også ansættelser i Udenrigsministeriet med udstationeringer til både den danske EU-repræsentation i Bruxelles og ambassaden i Paris.

Kasper Bekker - Vicedirektør, Projektstyring & Koordination

Kasper Bekker har næsten 10 års solid erfaring med planlægning af beslutningsprocesser og processtyring på Femernprojektet. Som sekretariatschef i Femern A/S har han været tovholder på den interne koordination i selskabet, den daglige kontakt til selskabets ejer, Transportministeriet, og samarbejdet med de øvrige enheder i Sund & Bælt-koncernen. Her kunne han trække på sine erfaringer fra Skatteministeriets ministersekretariat, hvor han tidligere var ansat. Karrieren har også budt på en periode ved et større kommunikationsbureau samt udlandsophold ved den danske ambassade i Litauen og i Bruxelles.

Nicolai Bro Jöhncke - Kommunikationschef

Nicolai Bro Jöhncke har over 20 års erfaring med kommunikation fra internationale selskaber og danske organisationer. Han har blandt andet bestridt stillinger som kommunikationschef i Dampskibsselskabet NORDEN A/S og den danske afdeling af den internationale medicinalvirksomhed GlaxoSmithKline. Derudover har han været pressechef i brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, og arbejdet som særlig rådgiver i Transport- og Energiministeriet. Han er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og officer af reserven med udsendelse til Irak.